Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy beskriver vilka personuppgifter som samlas in av oss, syftet och de rättsliga grunderna för vilken vi behandlar dina uppgifter och under vilka förhållanden dessa uppgifter kan delas med tredje part. Vi förklarar också för dig hur vi lagrar dina uppgifter, hur vi skyddar dina uppgifter mot missbruk och vilka rättigheter du har när det gäller de personuppgifter du lämnar till oss.

Extensa behandlar dina personuppgifter för att utföra din beställning, uppfylla vårt avtal eller för att uppfylla en lagstadgad skyldighet. De personuppgifter som vi behandlar sammanfattas nedan:

- För- och efternamn.
- Fakturaadress.
- Leveransadress.
- Företagsnamn (valfritt).
- Momsregistreringsnummer (valfritt)
- Telefonnummer(er).
- E-postadress.
- IP-adress.
- Webbläsare och enhetstyp.
- Information om dina aktiviteter på vår webbplats.
- Data om ditt surfbeteende på olika webbplatser.


Extensa behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

- Behandla din betalning.
- För att kontakta dig via telefon eller e-post angående din beställning.
- Informera dig om ändringar i våra produkter.
- För att leverera varor till dig.
- Extensa analyserar ditt beteende på webbplatsen för att förbättra webbplatsen och för att anpassa vårt sortiment av produkter efter dina önskemål.
- Extensa spårar ditt surfbeteende på olika webbplatser för att anpassa våra produkter till dina intressen.
- Extensa behandlar även personuppgifter om vi är juridiskt skyldiga att göra det, till exempel uppgifter som vi behöver för våra skattedeklarationer.

De rättsliga grunder på vilka vi samlar in personuppgifter är:

1. För att uppfylla en avtalsenlig skyldighet som vi kommit överens om med dig.
2. För att uppfylla en rättslig skyldighet enligt EU:s eller medlemsstaternas lagstiftning (våra administrativa juridiska skyldigheter).
3. Ditt samtycke (bearbeta webbplatsens beteende för att förbättra våra produkter och erbjuda en personlig shoppingupplevelse).


Extensa använder inte automatiserade processer för att fatta beslut om frågor som kan få personliga konsekvenser.


Extensa lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som krävs för att uppfylla det syfte för vilket dina uppgifter samlades in. Vi behåller dina beställningsuppgifter i 10 år för att uppfylla vår produktgarantiperiod. Du kan lämna in en begäran om borttagning av dina personuppgifter, men detta kan påverka våra möjligheter att kontrollera och uppfylla framtida garantianspråk.


Dina uppgifter delas inte med tredje part för kommersiella mål. Extensa lämnar endast ut dina personuppgifter till tredje part som är aktivt involverad i utförandet av din beställning, för att uppfylla vårt avtal med dig eller för att uppfylla en lagstadgad skyldighet. Nedan hittar du en översikt över dessa tredje parter.

Webshopsoftware och webhosting
Vår webbshop har utvecklats med Magento-programvara och vi använder webbhotell från Properhost. Personuppgifter som samlas in med hjälp av vår webbplats (kassaskärm) och tjänster delas med dessa parter för att behandla din beställning.

Betalningsbehandlare
För att slutföra och behandla våra betalningar i vår webshop använder vi Pay.nl, Paypal och Klarna. Vår betalningsleverantör behandlar ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsinformation och orderinformation.

Granska webbplatser: Facebook
Vi använder vår Facebook-sida för att samla in recensioner. När du lämnar en recension på vår Facebook-sida använder du din Facebook-profil för att lämna en recension. Läs mer om Facebook sekretesspolicy.

Transport och logistik
För leveransen använder vi Sendcloud och Palletways tjänster. För en lyckad leverans är det viktigt att vi delar ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer och orderuppgifter med vårt transportföretag. Vårt transportföretag använder denna information med det enda syftet att genomföra leveransavtalet. Om vårt transportföretag anställer underleverantörer kommer de att dela relevant information med dessa parter.

Redovisning och bokföring
För vår redovisning, administration och bokföring använder vi en bokföringsbyrås tjänster. Vi delar ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, företagsnamn, momsregistreringsnummer och allmänna uppgifter om din beställning/köp. Dessa data används för administration av försäljningsfakturor.


Extensa använder funktionella, analytiska och om-marknadsförings cookies. Funktionella cookies säkerställer att webbplatsen fungerar korrekt och att dina önskade inställningar finns registrerade. Dessutom placerar vi analytiska cookies (med IP-anonymisering) som håller reda på dina surfvanor så att vi kan erbjuda anpassat innehåll och annonser. Vi använder även om-marknadsföringscookies för att visa anpassade annonser och erbjudanden när du besöker tredje parts webbplatser.

Vid ditt första besök på vår webbplats har vi redan informerat dig om våra om-marknadsföringscookies och bett om lov för deras placering. Du kan välja bort cookies när som helst genom att ställa in din webbläsare så att den inte lagrar cookies längre. Dessutom kan du också ta bort all information som tidigare sparats via inställningarna i din webbläsare. För en förklaring om cookies, klicka här. Cookies placeras också på denna webbplats av tredje part. Här är en översikt:

Cookie: Google Analytics (med IP-anonymisering).
Funktion: Analytiska och spårningscookies som mäter webbplatsens beteende.
Kvarhållningsperiod: 540 dagar.

Cookie: Google AdWords.
Function: Visa anpassade annonser på tredje parts webbplatser.
Kvarhållningsperiod: 540 dagar.


Du har rätt att få tillgång till, rätta eller ta bort dina personuppgifter. Du har också rätt att återkalla samtycke för databehandling eller lämna in en invändning mot behandlingen av dina personuppgifter. Du har också rätt till överförbarhet av dina uppgifter. Du kan skicka en begäran till contact@extensalighting.com. Efter att ha bekräftat din identitet informerar vi dig senast fyra veckor efter att ha fått din begäran vilka personuppgifter om dig som vi behandlar eller eventuellt kan ta bort, skydda eller förbättra.


Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust eller någon annan form av olaglig behandling. Vi använder till exempel säkra dataanslutningar och säkra system. Extensa tar skyddet av din data på allvar och har infört lämpliga skyddsåtgärder för att förhindra missbruk, förlust, obehörig åtkomst, obehörigt röjande och obehöriga ändringar.


Om du har ett klagomål om efterlevnaden av denna sekretesspolicy eller om ett brott mot dina juridiska rättigheter kan du skicka ett e-postmeddelande till contact@extensalighting.com. Dessutom har du möjlighet att lämna in ett klagomål till det nationella tillsynsorganet: Datainspektionen.


Företagsnamn: Extensa Lighting
Handelskammarens nummer: 68952309
Momsnummer: NL857662624B01
Företagsadress: Brinkweg 32, 7021 BW Zelhem, Nederländerna.
E-postadress: contact@extensalighting.com
Telefonnummer: +31 314 645401

Kontaktperson för integritetsfrågor:
Herr A. Hissink

1